“Kız ve erkek çocuklarının ayrıldığı bir nesilleri düşünmek korkunç”

Karma eğitimle ilgili tartışmalar, nüfusu az olan bölgelerde, liselerin açılmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelik maddesinde yapılan değişiklikle başlamıştı.

Bu değişiklikle, nüfus ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde düz lise, meslek lisesi ve teknik lisedeki programların tek lisede toplanabilmesinin önü açılmıştı.

Yönetmelikteki “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” ibaresi kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, karma eğitimin kaldırılmayacağını açıklarken “Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir” demişti.

Konuyla ilgili #ÖZGÜRÜZ’e değerlendirmede bulunanKadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, kararın uygulandığı takdirde şiddetin artacağını, istismarın kolaylaşacağını belirtti.

“Bu değişikliğe hiç kimse izin vermeyecektir”

Kadınların bu karara asla izin vermeyeceklerini belirten Kav, “Milli Eğitim temel kanununda karma eğitim esastır diye bir kanun maddesi var. Normalde hiçbir yönetmeliğin temel kanunla çelişmemesi gerekir. Bu nedenle, bu yönetmelikte bir çelişkiyi tespit eden bir veli, dava açıyor. Bu nedenle de karma eğitim kaldırılıyor mu denilerek bir korku başladı. Kaldırılamaz. Nerede yaşıyoruz? 100 aşkın senedir laikliği, demokrasiyi benimsemiş bir toplumda bu asla gerçekleştirilemez. Türkiye gibi bir memlekette Karma Eğitim maddesinde yapılacak değişikliğe hiç kimse izin vermeyecektir. Kadınlar asla izin vermeyecektir.” diye konuştu.

“Kız ve erkek çocuklarının ayrıldığı bir nesilleri düşünmek korkunç”

Bu kararın uygulandığı takdirde şiddeti arttıracağını ifade eden Kav, “Kız ve erkek çocuklarının ayrıldığı bir nesilleri düşünmek korkunç. Büyük bir felakete neden olur. Toplum buna asla izin vermez. Tepkiler haklı. Hükümet tarafından verilen cevaplar ise tatmin edici değil. Aksi takdirde bu karar uygulanırsa eğer şiddeti çok arttıracak, istismarı kolaylaştıracaktır. Karma eğitim kaldırılamaz. Modern eğitimi benimsemiş bir toplumda iktidara oy vermiş olanlar bile bu değişikliğe karşı çıkacaktır. Çocukların cinsiyet ilişkilerini tanıyarak büyümeleri, kadınların yaşadığı sorunları önlemek için en büyük önlemdir.” dedi.

Haber: Zübeyde Sarı

2018-09-14T15:14:51+00:00