“Giderek kötüleşen bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız”

Nüfusu az olan bölgelerde, liselerin açılmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelik maddesinde yapılan değişiklikle nüfus ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde düz lise, meslek lisesi ve teknik lisedeki programların tek lisede toplanabilmesinin önü açıldı.  Bu düzenleme yapılırken “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” ibaresi kaldırıldı.

MEB ise karma eğitime ilişkin maddenin kaldırılmasının yargı kararı gereğince olduğunu savundu. Konuyu #ÖZGÜRÜZ’e değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan, şunları söyledi:

“Artık karma eğitim hakkının fiilen ve hukuken uygulanmayacağını ifade ettiler. Giderek kötüleşen bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Evrensel olması gereken bir müfredat ne yazık ki yok. Tüm derslerin inşa edildiği omurga eşitliğe, adalete, demokrasiye dayanmıyor. Var olan iktidar, ‘Paran kadar eğitim’ anlayışını fiilen devreye sokuyor. Eğitim mücadelesini bir yaşamsal mücadele olarak ele almalıyız. Öğretmenlerin iş güvencesinin olmadığı, liyakat kriterlerinin yok edildiği bir süreçte öğretmene değer ve güven veren güzel sözlerin hiçbir karşılığı yoktur.”

2018-09-12T16:41:22+00:00