Devlet Tiyatrolarının teşkilatı lağvedildi, ama tiyatrolar kapanmadı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin teşkilat yasası kaldırılarak Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. Ama tiyatro ve bale kapanmadı, yeni yönetmelik bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi teşkilat yasası ilga edildi. Devlet Tiyatrolarının şehirlerde bulunan Büyük Sahne ve Küçük Sahneleri de Cumhurbaşkanlığı’na geçti. Tiyatronun yaz sezonunda olması ve tiyatrocuların tatilde olması nedeniyle idari işler geçici olarak sürdürülüyor. Kararname gereğince nasıl bir teşkilat yapısı olacağı bir yönetmelik ile belirlenecek. Tüm tiyatro çevreleri de bu yönetmeliği bekliyor.

Görüşünü aldığımız ve iş güvenliği nedeniyle isimlerini yayınlayamadığımız tiyatro çevreleri; Devlet Tiyatroları’ndaki Sanat Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Edebi Kurul gibi kurulların sanatsal üretimin görece özgür bir şekilde yapılmasına olanak tanıdığını, çıkarılacak yönetmelikte bu kurulların ne olacağını endişe ile izlediklerini aktardı. Tiyatro çevreleri, kendi geleceklerinin ve sanatsal üretim konusunda belirsizlik olduğunu ifade ederken, yönetmelik hazırlanırken katılımcı olup olunmayacağı konusunda da bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Bazı tiyatro sanatçıları da “Türkiye çok karanlık bir sürece girdi, sanat da bundan nasibini alıyor” diye durumu özetledi.

2018-07-11T15:41:02+00:00